Pipelife Panospuhdistamoiden puhdistustehon varmistaa
logiikkaohjattu kelluva pumppuyksikkö

Piwetech asentaa ja huoltaa
Pipelife Panospuhdistamot.

Ota yhteyttä niin kerromme lisää.

Pipelife V6-panospuhdistamo

V6-panospuhdistamon suuri 5000 l tilavuus ja 900 l kapasiteetti vuorokaudessa mahdollistaa tehokkaan puhdistusprosessin.

V6-panospuhdistamon puhdistustulokset täyttävät jätevesiasetuksessa järjestelmille asetetut puhdistusvaatimukset

CE-hyväksytty Puhdistustulokset

 • biologinen hapenkulutus (BHK5) 98 % / VAATIMUS 90 %
 • kokonaisfosfori (Tot P) 85 % / VAATIMUS 85 %
 • kokonaistyppi (TotN) 68 % / VAATIMUS 40 %

Helppo käyttää

 • bV6-panospuhdistamon puhdistusprosessia ohjataan kiinteistön sisälle asennettavalla helppokäyttöisellä ohjausyksiköllä.
 • V6-panospuhdistamo on suunniteltu edulliseksi käyttää ja helpoksi huoltaa.
 • Puhdistamo on mitoitettu yhteen vuosittaiseen huoltokertaan.
 • Puhdistamon koneisto on nostettavissa huollon yhteydessä maanpinnalle.Pipelife Panospuhdistamoiden puhdistustehon varmistaa logiikkaohjattu kelluva pumppuyksikkö ja kokoluokkansa tilavimmat selkeytys- ja prosessisäiliöt. V6 panospuhdistamon puhdistustulokset on varmistettu käyttötesteissä saksalaisella ja hollantilaisella puolueettomilla tutkimuslaitoksilla. Jäteveden puhdistaminen toteutetaan panospuhdistamossa aktiivilietemenetelmällä pieneliötoimintaa ja kemiallista saostamista hyväksikäyttäen. Pipelife Panospuhdistamossa on otettu myös järjestelmän huollettavuus huomioon. Puhdistamon huoltoväliksi on jo tuotteen kehitysvaiheessa optimoitu 12 kuukautta.


Panospuhdistamo-V12

Panospuhdistamo on suunniteltu maksimissaan noin 360m2 (Asukasvasteluku 12 henkilön) kohteisiin. V12 Panospuhdistamo valmistetaan Suomessa, mutta se on kehitetty yhdessä Euroopan parhaiden asiantuntijoiden kanssa.

Järjestelmän valinta

 • Valitaan kohteeseen sopivin jätevesijärjestelmä.
 • Jätevesijärjestelmä valitaan kiinteistön koon mukaisesti, myös tulevia omistajia varten
 • Laaditaan puhdistamosta ja sen asentamisesta hinta-arvio

Suunnittelu

 • Laaditaan jätevesisuunnitelma valitulle puhdistamolle
 • Jätevesisuunnitelma on asiakkaalle maksullinen
 • Toimenpideluvan hankkiminen viranomaisilta
 • Hyväksytyn suunnitelman perusteella laaditaan tarjous

Rahoitus

 • Meiltä saat apua myös rahoitukseen jätevesijärjestelmän hankinnassa.

Asennus

 • Asentaja asentaa jätevesijärjestelmän asiantuntemuksella ja varmistaa puhdistamon toimivuuden
 • Ammattitaitoinen asennus takaa että jätevesijärjestelmä toimii vuosikymmeniä.

Perehdytys

 • Jätevesijärjestelmän myyjä perehdyttää asiakkaan jätevesijärjestelmä puhdistusprosessiin ja laitteiston huoltoon

Huolto

 • Tarjoamme huoltopalvelua, joka varmistaa ettei jätevesijärjestelmä toimii oikein eikä puhdistusprosessiin tule katkoksia.
 • Myymme jätevesijärjestelmien huollossa tarvittavat kemikaalit ja varaosat