Tontin raivaus

Tontin raivaus ja puiden kaato tontilla tehdään ennen varsinaista rakentamista.

Taajama-alueella on erityisesti otettava huomioon lähinaapurien puusto sekä rakennukset, ja puitten kaatoon on aina oltava lupa. Vahinkojen välttämiseksi työhön on syytä palkata ammattilainen. Ranta-alueelle on jätettävä puustosta suojavyöhyke.

Asemakaava-alueella on erityisen tärkeää selvittää maanalaisten kaapeleiden ja sähköjohtojen paikat paikallisesta sähköyhtiöstä. Rakennuksen paikan ja korkeusaseman osalta suoritetaan paikan- ja korkeusaseman merkitseminen, jonka suorittaa kunnan maanmittausteknikko.

Tontin raivauksessa huomioon otettavat asiat

Puiden kaataminen asemakaava-alueella edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaan maisematyöluvan hankkimista. Toimenpiteestä on tehtävä ilmoitus etukäteen tarkastusarkkitehtien päätöksentekoa ja/tai kirjaamista varten.

Tontin raivaus   Tontin raivaus   Tontin raivaus

Tontin raivaus ennen uudisrakentamista Tonttipuustoa ei saa kaataa ennen kuin rakennuslupahakemus on jätetty käsiteltäväksi, ja käsittelevä arkkitehti on antanut suostumuksensa raivaukselle rakennusten ja kulkuteiden alta, tai rakennuslupa on jo myönnetty.

Piwetech Oy:n tontin raivaus palvelu

Piwetech Oy suorittaa puuston kaadot, sekä mahdollisen puun myynnin. Palveluihimme kuuluu myös puunkaadosta syntyneen kanto ja oksa jätteen hävittämisen. Tontin pintamaan poisto ja pois kuljetus sisältyy palveluihimme.

  • Puuston kaato ja tarvittaessa myynti
  • Kantojen poisto ja hävittäminen
  • Pintamaan poisto ja pois kuljetus

Ota yhteyttä ja kysy lisää

040 5411 886   -

Copyright © 2018 Piwetech Oy