Vesijohtotyöt

Tontti vesijohtotyöt sisältää vesijohdon vetämisen rakennuksesta tonttivesijohdon liittämiskohtaan, jossa vesijohto liitetään kaupungin runkolinjaan.

Tonttivesijohdon asennuksessa runkolinja liittymän ja vesimittarin välissä on huomioitava riittävä asennus syvyys, että tonttivesijohto jää routarajan alapuolelle. Tonttivesijohdon routaeristys on asennettava kun tonttivesijohto on routarajan yläpuolella.

Vesijohtotyö   Vesijohto

Tonttivesijohdosta huomioon otettavat asiat

Tonttivesijohto liittymä sopimus on hyvä muistaa, jotta tontti vesijohto saadaan kytkettyä ajoissa rakennus vaiheen vedensaannin varmistamiseksi.

Tonttivesijohdon liittämisen runkolinjaan ja vesimittarin asennuksen suorittaa paikallinen vesilaitos.

Piwetech asentaa ja varmistaa tonttivesijohdon oikean asennuksen.


Ota yhteyttä ja kysy lisää

040 5411 886   -

Copyright © 2018 Piwetech Oy