Viemäröinti

Tontin viemärityöt sisältää viemäri- ja hulevesiputkien asentamisen rakennuksesta viemärien liittämiskohtaan, jossa viemärit liitetään kaupungin runkolinjaan.

Tontin putkilinjoihin asennetaan tarkastuskaivo tai tarkastusputki tontin puolelle ennen ruokolinjaan liittymistä.

Viemäri- ja hulevesiputkien asennuksessa on huomioitava riittävä asennus syvyys, että viemärit jäävät routarajan alapuolelle. Viemärien routaeristys on asennettava kun viemäriputket ovat routarajan yläpuolella.

Tontinviemärit

Kuntien on nykyisten säännösten mukaan määriteltävä viemärilaitokselle toiminta-alue, jonka sisällä sekä kiinteistöillä että viemärilaitoksella on velvollisuus liittää kiinteistö verkostoon.

Viemäröinti   Viemäröinti   Viemäröinti

Viemäriputkistoon kuuluu putkien, kaivojen ja tunneleiden lisäksi jätevedenpumppaamoja, jolloin esimerkiksi alempana olevan tontin jätevesi saadaan johdettua ylempänä olevaan jätevesiputkistoon.

Piwetech tonttiviemäröintien ammattilainen

Piwetech Oy:llä on vuosien kokemus kunnallisteknisten putkitöiden tekemisestä. Olemme yhteistyössä monien toimijoiden kanssa rakentaneet asuntoalueiden, kauppakeskusten ja kerrostalojen vesijohto-, viemäri- ja sadevesiverkostot.

  • Tonttiviemärit
  • Tonttihuleviemärit

Ota yhteyttä ja kysy lisää

040 5411 886   -

Copyright © 2018 Piwetech Oy